[AFFLI] Affliction Warlock

Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  ripper za Fri Nov 09, 2012 5:28 am

[AFFLI] Affliction Warlock 2n241sl

Úvod:

Affliction strom je zaměřený na damage pomocí DoT (Damage-over-Time) spellů.
Tento spec má zřejmě nejslabší nárazovou damage ze všech class. Celý encounter s bossem se držíte na průměrných příčkách v damage. Váš čas poprvé přichází na 35%, kdy se veškerá vaše shadow damage zvedne o 12%. Jakmile cíl (boss) padne na 25%, dostáváte se na tzv. execute fázi, kde z rotace vynecháme Shadow Bolt a nahradíme ho spellem Drain Soul.  Je nezbytně nutné udržovat pořád všechny DoT a pak už jen stačí sledovat, jak se posouváte v žebříčku damage dopředu. Trvá-li execute fáze dostatečně dlouho, neměl by být problém obsadit první místa.

Talenty:

Základní talenty vypadají takto 55/0/15 +1

TOC a ICC sezona. Nezbytné 2 talenty proti pushbacku shadowboltu 54/0/17
3.3.5a - ICC build:
[AFFLI] Affliction Warlock Talb

Gemy:

[AFFLI] Affliction Warlock UI-EmptySocket-Meta Meta socket -> Chaotic Skyflare Diamond +21 Critical Strike Rating and 3% Increased Critical Damage

[AFFLI] Affliction Warlock UI-EmptySocket-Red Červený socket -> 23 SP
Červený gem 23 SP gemujeme vždy do červených socketů. Gemujeme ho také tam, kde se nám nevyplatí držet barvy socketů.

[AFFLI] Affliction Warlock UI-EmptySocket-Yellow Žlutý socket -> 12SP + 10Haste
Oranžový gem 12SP+10Haste dodržujeme u všech žlutých socketů. Haste a SP jsou téměř na stejné úrovni a pokud socket bonus není stamina (ta v T9,T10 není) vyplatí se barvu dodržet.

[AFFLI] Affliction Warlock UI-EmptySocket-BlueModrý socket -> 12SP + 10Spirit
Fialový gem 12SP+10Spirit

Kombinace 1 socketu v itemu:

GemSocket bonus +5 Spell powerSocket bonus +7 Spell powerSocket bonus +9 Spell powerJiný (Crit,Hit, Haste...)
23 SP ANO ANO ANOANO
12SP + 10Haste  ANO ANO ANO ANO
12SP + 10Spirit  ANO*ANO ANO NE
* gemování 12SP + 10 spirit a socket bonusu +5 SP se vyplatí v případě, že mám paladinský buff Blessing of Kings a mám 100% uptime Life Tapu. Proto se skoro vyplatí +23 SP gem do modrého socketu. Teoreticky je však 12 SP + 10 spirit lepší.

Kombinace 2 socketů v itemu:

Socket bonus2x červený2x žlutý2x modrý1x červený + 1x žlutý1x červený + 1x modrý1x žlutý + 1x modrý
+5SP ANO ANO NE ANO NE NE
+7SP ANO ANO NE ANO ANO NE
+9SP ANO ANO NE ANO ANO ANO
Jiný ANO ANO NE ANO NE NE
Glyphy:

Major:
Glyph of Haunt – zvedá efekt Hauntu o 3%
The bonus damage granted by your Haunt spell is increased by an additional 3%.
Glyph of Quick Decay– Corruption je nyní ovlivňován hastem a haste efekty,
Your haste now reduces the time between periodic damage ticks of your Corruption spell.
Glyph of Life Tap – Při použití spellu Life Tap nebo Dark Pact získáte spell power z 20% spiritu na 40 sekund.
When you use Life Tap or Dark Pact, you gain 20% of your Spirit as spell power for 40 sec.

Minor:
Glyph of Souls – redukuje cenu spellu Ritual of Souls o 70%.
Reduces the mana cost of your Ritual of Souls spell by 70%.
Glyph of Drain Soul – dává šanci získat extra Soul Shard.
Your Drain Soul ability occasionally creates an additional Soul shard.

Spelly:


[AFFLI] Affliction Warlock 32px-Spell_shadow_abominationexplosion Corruption (Corr) je nejsilnějším DoT spellem warlocka. Mechanika tohoto spellu je poměrně náročná, ale je nezbytně nutné ji znát. Díky talentu Everlasting Affiction refreshujeme Corruption pomocí Shadow Boltu, Hauntu a Drain Soulu. Jako jediný DoT spell warlocka je ovlivnitelná Critem i Hastem zároveň.

Corruption is a Shadow-based warlock spell in the Affliction school that damages over time. This spell receives 120% of your spell power from gear and buffs.
Talenty vylepšující Corruption:
Suppression, Improved Corruption, Improved Drain Soul, Grim Reach, Nightfall, Empowered Corruption, Shadow Embrace, Shadow Mastery, Contagion, Demonic Knowledge, Pandemic, Everlasting Affliction

Mechanika Corruption:

Critical se rolluje pouze při manuálním nahození  Corruptionu. Znát tohle pravidlo je alfou a omegou, každého affli locka. Je proto vaším úkolem, mít co nejvíce critu v momentě, kdy Corruption nahazujete. Pomoci vám k tomu může critová zbraň (jen pro nahození Corr), Potion of Wild Magic (+4,5%), Focus Magic (+3% - mage buff), na targetu musí být debuff Shadow Boltu a v neposlední řadě také  Nevermelting Ice Crystal (+20% - trinket z Pit of Saron).

Haste ovlivňuje rychlost tikání (dobu mezi 2 ticky) – nutností je mít Glyph of Quick Decay . Základní doba mezi 2 ticky je 3 sekundy. Haste se s každým refreshem (manuálním a z everlasting affliction) aktualizuje podle aktuální hodnoty. Má to i jednu nevýhodou vlastnost a tou jsou debuffy, které dostaneme od NPC. (Dostanu na 30 sekund debuff, který prodlužuje dobu castu spellů o 50%, tak tím bohužel ovlivním při refreshi i Corruption).

Procentuální zvýšení damage
má na Corruption stejný vliv jako crit. Při nahození Corruptionu v době kdy mám na sobě např. Trick of Trade (+15% damage – Rogue spell), tak bude Corruption „tikat“ o 15% větší silou až do doby, kdy z targetu spadne nebo jej znovu manuálně nenahodím. Pokud boss spadne na 35% a zvedne se damage o 12%, musíte znovu manuální refresh.

Asi nejlepší topic o Corruptionu najdete: Learning to corrupt


[AFFLI] Affliction Warlock 32px-Spell_shadow_unstableaffliction_3 Unstable Affliction (UA) je druhým nejsilnějším DoT spellem. Critující DoT spell, který hraje nejvýznamnější roli při 4xT10 (z damage UA procuje bonus (15% proc-šance), který zvedá damage vám i vašemu petovi o 10% na 10 sekund).  Hastem neovlivnitelná DoTka (5xtick) trvající 15 sekund. Jejím druhotným efektem je direct damage a silence v případě dispelnutí. Tento efekt nemá v PVE téměř žádné uplatnění (snad jen u Championů v TOC).

Shadow energy slowly destroys the target, causing X damage over 15 sec. In addition, if the Unstable Affliction is dispelled it will cause Y damage to the dispeller and silence them for 5 sec. Only one Unstable Affliction or Immolate per Warlock can be active on any one target.
Talenty ovlivňující Unstable Affliction:
Contagion, Demonic Sacrifice (Felguard and Succubus), Grim Reach, Improved Drain Soul, Master Demonologist (Felguard and Succubus), Shadow Mastery, Soul Link

[AFFLI] Affliction Warlock Z Curse of Agony (CoA) je nejslabším DoT spellem affliction warlocka. Trvá 24 sekund a je hastem a critem neovlivnitelná. Odlišuje se od jiných DoT spellů tím, že tiká každé 2 sekundy a damage ticků se zvyšuje (vzorec: 0,5-0,5-0,5,-0,5-1-1-1-1-1,5-1,5-1,5-1,5).

Curses the target with agony, causing X Shadow damage over 24 sec. This damage is dealt slowly at first, and builds up as the Curse reaches its full duration. Only one Curse per Warlock can be active on any one target.
Talenty ovlivňující CoA:
Suppression, Improved Drain Soul, Improved Curse of Agony, Amplify Curse, Grim Reach, Shadow Embrace, Shadow Mastery, Contagion

[AFFLI] Affliction Warlock 32px-Ability_warlock_haunt  Haunt je direct spell, který dá X shadow damage a na target nahodí efekt, který zvedá DoT damage o 20% (s glyphem +23%) na 12 sekund. Haunt má 8 sekundový CD a doba castu je 1,5 sekundy. Je vhodné nebo dokonce nezbytné, aby byl haunt zakouzlen
a) Hned jak naběhne CD – pokud je boss daleko
b) 2 sekundy před vypršením efektu – pokud stojíme blízko bosse.
Druhotným efektem hauntu je, že při dispellu nebo při vypršení je warlock healnut za 100% damage, který haunt dal při nahození.

You send a ghostly soul into the target, dealing X Shadow damage and increasing all damage done by your damage-over-time effects on the target by 20% for 12 sec. When the Haunt spell ends or is dispelled, the soul returns to you, healing you for 100% of the damage it did to the target.
[AFFLI] Affliction Warlock 32px-Spell_shadow_shadowbolt Shadow Bolt (SB) je klasický destro spell, který vyplňuje čas mezi refreshováním dotek. Zároveň na target nahazuje debuff, který zvedá crit o 5% pro celý raid na 30 sekund (nestackuje se z magovským scorchem). Spam SB trvá až do 25%, pak je vyměněn za Drain Soul. Případně můžeme 1x za 30sekund refreshnout debuff na crit.

Sends a shadowy bolt at the enemy, causing X Shadow damage.

Talenty ovlivňující Shadow Bolt:

Improved Shadow Bolt, Cataclysm, Bane, Aftermath, Devastation, Intensity, Destructive Reach, Ruin, Backlash, Soul Leech, Shadow and Flame, Nightfall, Shadow Mastery

[AFFLI] Affliction Warlock 32px-Spell_shadow_haunting Drain Soul (DS) je channeling spell, který warlock používá pro doplnění Soul Shardů. Pro affliction warlocka má však mnohem větší důležitost. Je to Execute (ukončovací) spell, který pod 25% targetu zvedne svojí damage o 400%. Základní čas channelingu je 15 sekund (3sekundy/tick). Pro co největší damage DS je důležité, aby byly na targetu alespoň 3 DoT efekty (Haunt*, Corr, UA, CoA, Shadow Embarace a Shadow Bolt debuff). Osobně pod 25% nerefreshuji CoA, zbytek DoTek refreshuji dokud target nezemře.

Drains the soul of the target, causing X Shadow damage over 15 sec. If the target is at or below 25% health, Drain Soul causes four times the normal damage. If the target dies while being drained, and yields experience or honor, the caster gains a Soul Shard. Soul Shards are required for other spells.
Talenty ovlivňující Drain Soul:
Improved Drain Soul, Fel Concentration, Grim Reach

Shadow Embarace (SE)
je stackující se efekt, který zvedá DoT damage o 5%, je možné ho nastackovat 3x tj. celkem +15% Shadow DoT damage na 12 sekund. Rereshuje se pomocí Hauntu a SB.

Rotace:


Nemám 4xT10:

Shadow Bolt -> Unstable Affliction -> Corruption -> Haunt -> Curse of Agony

Mám 4xT10:
Unstable Affliction -> Corruption -> Haunt -> Shadow Bolt -> Curse of Agony


UA a CoA necháváme vždy „DoTikat“ až do konce. Poslední tick ukončuje trvání DoT na targetu, proto pokud refreshneme DoT předčasně, ochudíme se o damage ticku navíc vznikne dlouhá mezera mezi 2 ticky. Je rozhodně nechat DoT spadnout na 0,5 sekundy než jí refreshnout tak, aby byla doba mezi 2 ticky třeba 5 sekund.

Obecně platí, že neexistuje žádná pevná rotace. Řídíme se spíše podle priorit jednotlivých spellů. Všechny DoT (kromě Corruptionu) necháváme dotikat a ihned po posledním tiku nahodíme novou DoT. Nikdy opravdu nikdy nečekejte na doběhnutí CD nějakého spellu bez toho aniž byste castili nějaký jiný. Zkrátka musíme využít každou setinu k tomu, abychom rozdali damage i za cenu toho, že za 0,5 sekundy jsem mohl použít efektivnější spell.

Spelly můžeme rozdělit do 2 stupnic. Tyto stupnice však berte jen jako informaci navíc, rozhodně se jimy neřiďte při výběru rotace.
Ovšem rozhodně je dobré je znát, protože občas nastane situace, kdy je nutné "zaimprovizovat" a použít nestandartní postup. Např. Boss má 1% vím, že další tick Drain Soul již nestihnu nicméně mám procnutý Nightfall (instantní SB), takže i za cenu menšího damage použiju jeho. Apod....

DPCT (Damage per Casting Time)
- Je logické, aby v popředí stály DoT spelly, která nás stojí "pouze" 1 sekundu(GCD)

1.Corruption
2.Unstable Affliction
3.Curse of Agony
4.Drain Soul @ <25% HP
5.Shadow Bolt
6.Haunt

DPS (Damage per Second)

1.Drain Soul @ <25% HP
2.Shadow Bolt
3.Haunt
4.Corruption
5.Unstable Affliction
6.Curse of Agony

Zdroj:http://elitistjerks.com/f47/t65804-warlock_affliction/

Spellstone vs Firestone:

Spellstone zvedne damage DoT spellů o 1% a přidá 60 Haste rating. (Zvedá damage Drain Soul)
Use: While applied to target weapon it increases damage dealt by periodic spells by 1% and spell haste rating by 60. Lasts for 1 hour.
Firestone zvedne damage direct spellů o 1% a přidá 49 Critical rating.
Use: While applied to target weapon it increases damage dealt by direct spells by 1% and spell critical strike rating by 49. Lasts for 1 hour.
Affliction warlock používá vždy Spellstone. V případě, že dosáhneme soft Haste capu, je výhodnější vyměnit haste itemy za crit než přehodit Spellstone za Firestone.

Je dobré nastavit si např. Power Auras (Addon) tak, aby hlídal zda máte na zbrani "mazání" (popřípadě správné mazání).

Staty:

Priority statů jsou de facto stejné jako u ostatních casterů. Hit rating je stat s nejvyšší prioritou až po dosažení Hit capu. Následuje Spell power, který ovlivňuje naprosto všechny spelly. Při dosažení „nespecifikované“ hranice spell poweru (T10.5) je již výhodnější upřednostnit Haste (samozřejmě do haste capu). Následuje crit ratin a spirit. Intelect v potaz nebereme, zvyšuje nepatrně crit 188,5 intelect = 1% critu a dále manaregen. MP5 je naprosto nepotřebný stat.

HIT >> SPELL POWER > HASTE > CRIT > SPIRIT >> INTEL >>> MP5

Od T10.5 (včetně):
HIT >> HASTE > SPELL POWER > CRIT > SPIRIT >> INTEL>>>MP5

Spell power je nejen pro warlocka, ale obecně pro všechny casterské classy nutné maximalizovat jak jen to jde. Ačkoliv se často zdá, že Haste nebo Crit je výhodnější, tak v žádném případě nelze žádný stat upřednostňovat před SPELL POWER (kromě Hit ratingu do dosažení hit capu). Spell power je unikátní v tom, že ovlivňuje naprosto všechny spell. S každým získaným spell powerem navíc roste síla vašich útoků viz. tabulka níže. U castěných spellů platí jednoduchá rovnice pro výpočet čerpání spellpoweru:
kód:
[Doba casu spelu (bez talentů)/3,5]*100
SpellKoeficient ticku Celkový koeficient
Corruption 31% 186%
Unstable Affliction 20% 100%
Curse of Agony - 120%
Drain Soul 42,90% -
Shadow Bolt - 85,71%
Haunt - 42,86%
Hit rating je stat, který ovlivňuje šanci zasáhnout cíl. Základní miss proti 83lvl/boss protivníkovi je 17% (446 hit rating). Na 1% hitu je potřeba 26,23 Hit ratingu. Pokud pokud je v raidu Shadow Priest nebo Balanced Druid, kteří přidávají svými debuffy +3% hitu potřebujeme pouze 14% hitu (367 hit ratingu). Dalším snížením potřebného raid hitu jsou talent v affliction stromu – Suppression. Za těchto předpokladů nám stačí získat 11% hitu = 289 Hit ratingu.

Hit [%] 11 12 13 14 15 16 17
Hit rating 289 315 341 367 394 420 446
Haste rating je stat, který ovlivňuje rychlost castu našich spellů a zároveň snižuje Global cooldown (GCD) – maximálně o 0,5 sekundy => tzv. haste cap (1639,5 Haste rating). Na 1% haste je potřeba 32,79 Haste rating. Naším cílem je však dosažení pouze hodnoty 1269 Haste rating – Soft Haste rating. S touto hodnotou dosáhneme capu v případě, že máme pomocné buffy - Wrath of Air Totem (+5%) a potom auru od Balanced Druida/ Paladina (+3%). Hodnoty se mezi sebou násobí (multiplikace) nikoliv sčítají, takže jen díky těmto „buffům“ získáme 8,15% haste. Z equipu musíme tedy získat pouze těch 1269 Haste ratingu (38,7% Haste).

Spell Ovlivněn HASTE
Corruption ANO
Unstable Affliction NE
Curse of Agony NE
Drain Soul ANO
Shadow Bolt ANO
Haunt ANO
Critical rating je nejméně potřebným statem affliction warlocka a to hned z několika důvodů. Crit neovlivňuje všechny spell (necritující spelly -> Drain Soul, Curse of Agony). U Corruptionu se crit rolluje pouze při manuálním nahození, takže nám stačí mít v době nahození Corruptionu, co nejvíce critu (viz. Spelly).  Poměrně vysoký přepočet crit ratingu na 1% critu = 45,91 Critical rating.

Spell Ovlivněn CRITem
Corruption ANO
Unstable Affliction ANO
Curse of Agony NE
Drain Soul NE
Shadow Bolt ANO
Haunt ANO
Spirit je pro warlocka zdrojem spell poweru za předpokladu, že máme nahozený Fel Armor a buff z Glyph of Life Tapu. V tom případě počítejte s přepočtem 1 Spirit = 0,56 SP.

Více o statech naleznete na http://elitistjerks.com/f47/t65804-warlock_affliction/ a http://www.wowwiki.com/Attribute

Peti:


[AFFLI] Affliction Warlock 55649555

PVE Affliction warlock používá vždy Felhuntera. Talent Improved Felhunter zaručuje petovi nekonečnou manu a celkem slušné DPS. Felhunter je výborným pomocníkem do náročným encounterů jako je Yogg-Saron nebo Championi (ToC), protože má Dispell magic (z nepřítele i z frendly targetu), Spell lock, který dá silence na 3 sekundy. Dále boostuje raid Fel Intelligence -  Intellect: 53, Spirit: 70 (pokud je v raidu mage/priest, tak svými buffy přepíšou felhunterův boost, protože jejich buffy dají o něco víc).

Ikona Spell Popis
[AFFLI] Affliction Warlock 32px-Spell_nature_purgeDevour Magic Očistí 1 magický efekt z přátelských jednotek nebo odebere mafický efekt nepříteli. Pokud je úspěšně odebrán Felhunter je healnut 1283 + (($SP * 0.5) * 0.3))
[AFFLI] Affliction Warlock 32px-Spell_shadow_brainwashFel Intelligence přidá partě/raidu 53 Intellect a 70 spirit
[AFFLI] Affliction Warlock 32px-Spell_shadow_mindrot Spell Lock Silence target na 3 sekundy, pokud je použit do castu je silence 6 sekund.
[AFFLI] Affliction Warlock 32px-Spell_shadow_soulleech_3Shadow Bite Shadow damage spell ovlivněný spell powerem warlocka (142 + (1.228 * (SP * 0.5))) + 15% dalších damage za každou DoT na targetu.
Profese:

Nedílnou součástí každé pořádné postavy jsou i vhodně zvolené profese, které dodají vaší postavě ten největší boost. Oproti melee DPS mají casteři jednu poměrně velkou výhodu. Pro každého castera je důležité maximalizovat SPELL POWER jak jen to jde (např. Pro některá melee je výhodnější strenght).

Tailoring > Jewelcrafting > Blacksmithing = Enchanting = Leatherworking = Inscription > Alchemy > Engineering


1. Tailoring - Ačkolliv se to nezdá, tak přináší casterům nevětší boost v podobě procovacího enchantu na back - Lightweave Embroidery. Při procu přidává 295 Spell Power na 15 sekund, přepočteno to vychází 73,75 Spell Power pernamentně. Někdo může navrhnout, že se to takto nedá počítat. Samozřejmě je nutné brát toto číslo s rezervou, navíc musíme ještě počítat s tím, že také přijdeme o 23 Haste rating, které bychom na backu měli v případě, že tailoring mít nebudeme.

2. Jewelcrafting - Každá classa ať už jde o healera, tanka nebo DPS by měla mít JWC. Tato profese přináží velkou variabilitu možností (oproti většině profesí, které přináší pouze boost v podobě Stamina/Spell Power/Attack Power). V konečném důsledku sice stejně skončíme jako warloci u Spell Poweru, ale může nastat období, kdy je zapotřebí více hitu apod... Jako jewelcrafter můžete svůj equip osadit 3 unikátními gemy +39 Spell Power. Celkový boost profese je [(3x39) - (3x23)] = +48 Spell Power.

3. Blacksmithing - Pro warlocka trochu atypická profese, která se hodí spíše pro tanky a melee DPS, ale její boost je opět natolik krásný, tak proč ho nevyužít. Každý BS může do svého EQ udělat 2 extra sloty pro gemy (Wrist a Hands). Do těchto slotů lze umístit libovolné gemy. Přináší to pro nás boost v podobě 2x 23 SP gemů = +46 Spell Power.

4. Engineering - Profese plná překvapení a neobyčejných vychytávek. Největším boostem je enchant na ruce +340 Haste rating na 12 sekund (1 minuta CD, nutné USE) ~ 68 Haste rating. Enchant na boty +24 Critical rating a USE raketových bot a jako poslední boost +27 SP + padák na back. Sečteno a podtrženo získáme navíc -1 Spell Power, +50 Haste rating a 12 Critical raitng. Tato profese přináší spíše zábavu než boost v podobě zvýšení DPS.

5. Inscription - Klasická profese, která přináší boost v podobě Staminy, Spell poweru nebo Attack poweru. Boostem profese je posílený enchant na ramena +70 Spell Power + 15 Critical rating. Výsledný boost +46 Spell Power.

6. Leatherworking - Stejně jako BS je LW spíše ojedinělou záležitostí pro warlocky. Nicméně přináší obdobný boost jako Inscription. Posílený enchant na wristy v podobě +76 Spell power. Výsledný boost +46 Spell Power.

7. Alchemy - Alchemka vám prodlouží dobu trvání Flashek na 2 hodiny a zárověň zvedne jejich účinnost o 30%. To znamená boost v podobě +37,5 Spell Power.

8. Enchanting - Umožní přidat 2 enchanty na prsteny +23 Spell power. Celkový boost +46 Spell Power.

T10 BIS gear
[AFFLI] Affliction Warlock 20130502141944

Nevíte si rady jaký trinket vybrat? Rozhodně vám pomůže tato úžasná tabulka s testem trinketů pro všechny specy.
http://wowmb.net/forums/f185/38891-trinkets_complete_simcraft_dps_numbers_all_specs/

FAQ:

1.) Udržovat CoA i pod 25% ?
Neudržovat! Zbytečný GCD, spell má nejmenší DPS a damage done.

2.) CoA nebo Curse of Doom ?
Rozhodně CoA. Výsledný damage done je vyšší než u CoD.

3.) Vyplatí se používat instantní SB i pod 25%?
Pokud jste jediným supporterem +5% critu, tak ANO. V opačném případě se to nevyplatí.

4.) Refreshovat DoT před jejich vypršením ?

DoT vždy nechat vypršet. Poslední tik ukončuje trvání DoT.

5.) Kdy použít Potion of Speed a kdy Potion of Wild Magic ?
Potion of Speed šetřit na execute fázi (<25%). Potion of Wild Magic používat jako pre-combat potion, pro navýšení critu pro corruption.

6.)        Jaký typ trinketu používat? Na USE nebo procovací ?
Jedinou výhodou USE trinketu je, že si sami volíte, kdy bonus trinketu použijeme (např. do bloodlustu, nuke, execute ...). Nicméně kromě této volby jsou USE trinkety spíše přítěží než pomocníkem. USE trinkety mají dlouhý CD obvykle 2minuty. Procovací trinket procuje 1x za minutu (většina trinketů ma interní CD 45 sekund), jejich využití je tedy maximální. Nevýhodou je, že procují i v momentu kdybychom to nechtěli.

7.)        Co když mi umře pet během boje s bossem, mám ho resnout ?
Pokud nastane taková situace musíte se v 9/10 případů obejít bez vašeho miláčka. Ressování trvá něco kolem 7 sekund, takže po tuto domu jsme mohli zaspamovat 4x SB, popřípadě jiné spelly. Pokud pet umře 1. ranou bosse protože tank zaspí, tak je šance, že nově ressnutý pet vám ztracenou damage vynahradí ve zbytku případů se obávám, že je lepší dohrát bez peta. Ještě je šance na ress v hluchých místech encounteru - přechod mezi fázemi, čekání na určitý spell, CD a pod.


Naposledy upravil ripper dne Mon Jan 20, 2014 1:21 am, celkově upraveno 36 krát
ripper
ripper

Poeet p?íspivku : 2143
Points : 2176
Registration date : 18. 11. 08

Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  ripper za Mon Nov 12, 2012 10:26 pm

Proveden drobný update. Budu sem pořád něco dopisovat, jak bude čas vždycky něco přidám.

_________________
[AFFLI] Affliction Warlock 8xrhit
ripper
ripper

Poeet p?íspivku : 2143
Points : 2176
Registration date : 18. 11. 08

Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  ripper za Thu May 02, 2013 1:49 am

2.5.2013: Přidán T10 BIS gear + super odkaz na porovnání všech wotlk trinketů pro affli/demo a destro.

_________________
[AFFLI] Affliction Warlock 8xrhit
ripper
ripper

Poeet p?íspivku : 2143
Points : 2176
Registration date : 18. 11. 08

Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  ripper za Tue May 21, 2013 3:06 am

21.5.2013 - drobná úprava talentů (starý build byl více méně pro Naxx a ULD sezonu)

_________________
[AFFLI] Affliction Warlock 8xrhit
ripper
ripper

Poeet p?íspivku : 2143
Points : 2176
Registration date : 18. 11. 08

Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  Shadowbe za Wed Aug 14, 2013 8:55 pm

chtěl bych se zeptat jakej je rozdíl v účinku drain soul a drain life mě připadá že drain soul svuj účinek pod 25% hp nejak moc nezvišuje protože moje normal dmg je v průměru asi 130-140 na jeden tik a v execute fazi by to melo bejt nejakejch 650-700 ale moje dmg v execute fazi je max 220 a zároven si myslim že drain soul zveda svoji dmg ze speelpoweru tak že k celkoví hodnotě dmg za určitej čas přičte zvíšení speelpowerem zatimco drain lifu přidá speelpower ke každýmu tiku zvlášt ale nejsem si jistej jestli i dmg nebo jen heeling.

Shadowbe
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  ripper za Wed Aug 14, 2013 10:04 pm

Drain soul zvedne svůj damage pod 25 % o 400 %. Jedinou podmínkou je to, že tvůj tárget musí mít skutečně pod 25 %, protože jak to začneš castit dříve klidně i na 25 %, tak tvůj damage se zvedne pouze o 12 % z talentu Death's Embrace. Doporučuju nastavit si hlídání HPček v addonu Power Auras. Navíc drain soul profituje celkem sluště ze spell poweru - 44 %. Dále je damage ovlivněna počtem DoT efektů na targetu z toho máš + 18 % damage. Mechanika je celkem složitá, ale rozhodně se drain vyplatí.

Drain Life je PvP spell popřípadě expící spell.

_________________
[AFFLI] Affliction Warlock 8xrhit
ripper
ripper

Poeet p?íspivku : 2143
Points : 2176
Registration date : 18. 11. 08

Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  Orilion za Thu Oct 03, 2013 9:05 pm

Ahoj Rippy, chtěl bych se taky zeptat na pár věcí. Prosimtě, když máš krátký boss fight, ve kterém ti výjde použít nevermelting ice jen jednou, je lepší si ho necht pod 25% na přehazování corruptionu, nebo ho zapínat při nahození a potom přehodit corruption pod 25% a nebo ho zapnout a na 25% nechat původní corruption?

A ještě jedna věc, výjde tě single target lépe CoE (v případě, že jsi jediný caster) nebo CoA?

Orilion
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re:

Příspěvek  mailo za Thu Oct 03, 2013 10:29 pm

za prvy execute faze začíná na 35% takže rebuf corruption tam , ja osobně použiva nether crystal hned na začátku pulu , ať juž vyjde cd do execute fáze nebo ne, a za druhy když seš sám caster tak se ti vždycky vyplatí elementka

mailo
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  ripper za Fri Oct 04, 2013 1:26 am

Ahoj,

jak píše Mailo, tak CoE se vždy vyplatí více a je to rozhodně poznat. Stejně jako u všech CD se prostě vyplatí odpálit trinket na začátku encounteru. Osobně jsem strašně rád, že už tento trinket nemám protože mi akorát přidělával vrásky na čele. Čekat na proc T10 bonusu, do toho pouštět tenhle trinket, pak pod 35% zase čekat na proc T10 a k tomu vždy ještě X sekund CD na trinket a co teď ?! čekat nečekat. Prostě děs.
Nejlepší je zbavit se všeeho co je na USE, pak aspon člověk nevymýšlí kraviny.

_________________
[AFFLI] Affliction Warlock 8xrhit
ripper
ripper

Poeet p?íspivku : 2143
Points : 2176
Registration date : 18. 11. 08

Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  Orilion za Fri Oct 04, 2013 11:04 pm

Super, díky moc Smile

Orilion
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  Mailo za Wed Oct 16, 2013 11:24 pm

Otázka prosimtě, při otevření Ruby Sanctum, řadí se tento trinket do biss nebo je k ničemu? http://www.wowhead.com/item=54572

Mailo
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  ripper za Thu Oct 17, 2013 12:02 am

Mailo napsal:Otázka prosimtě, při otevření Ruby Sanctum, řadí se tento trinket do biss nebo je k ničemu?  http://www.wowhead.com/item=54572
Ahoj, no RS jsem zatím neřešil, ale soft haste cap 1269 haste dáš už s ICC equipem. Pokud se ti to povede, tak tenhle trinket te boostne méně než třeba Phylacerka ze Sindry. Osobně ten trinket brát nebudu.

_________________
[AFFLI] Affliction Warlock 8xrhit
ripper
ripper

Poeet p?íspivku : 2143
Points : 2176
Registration date : 18. 11. 08

Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  Mailo za Thu Oct 17, 2013 10:19 pm

jj děkuju Smile

Mailo
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  Orilion za Sun Jan 19, 2014 11:51 pm

Ahoj Rippy, dost často se tady k tvému topicu vracím, když si nejsem jisty, jaký gem šoupnout do gearu, nebo jaký kus equipu nasadit spíš.Velmi kvalitní práce, díky za ní! :-) Každopádně, teď jsi mě docela zmátl. Našel jsem si tě na twin armory a nosíš prsten z heroické sindry místo rapid ascent ringu, proč to ?

A ještě jedna věc. Pokud se crit rating u corruptionu neupdatuje a spell dmg buffy jo, proč máš daný v T10 rotaci SB až za Corruption?

A ještě jedna ,,maličkost´´ - nemáš vyzkoušené, jestli už na twinu opravili samovolné zvyšování dmg pod 35% a u kousnce od BQ u corruptionu ?

Díky za odpovědi.


S pozdravem, velký obdivovatel tvojí práce, Orilion Smile

Orilion
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  Mari za Mon Jan 20, 2014 1:01 am

S tim ringem je to tak, že Rippymu ten z Gunshipu jeste nepadl, tak nosi tenhle jako alternativu - stale ale vyjde o neco hur nez Ring of Rapid Ascent. ( já to mám stejně )  Smile
Mari
Mari

Poeet p?íspivku : 384
Age : 27
Points : 229
Registration date : 05. 11. 12

Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  ripper za Mon Jan 20, 2014 1:08 am

ahoj,

ad1.) Prsten nosím, protože mi rapid ascent ještě nepadl a tento je mu velmi podobný. Z toho spiritu mám slušný SP navíc, každopádně určitě budu měnit.
ad2.) UA a Corruption nahodím hned na začátku hned ze 2 důvodů. UA, dávám první kvůli procu T10 bonusu, 15% proc není moc a proto si chci zvýšit šanci na proc. Dost často se mi stává, že mi t10 bonus procne hned z 1. tiku tedy 3 sekundy po nahození, v ten moment už castím SB a jak doletí nahazuju znova Corruption. Corruption házím z toho důvodu, že ne vždy ti procne T10 bonus hned na začátku, proto chci aby měl nejsilnější spell, co největší uptime a tady se obejde na pár sekund (někdy i desítek sekund) bez 5 % na crit.
ad3.) pod 35 % musíš Corruption obnovit.

_________________
[AFFLI] Affliction Warlock 8xrhit
ripper
ripper

Poeet p?íspivku : 2143
Points : 2176
Registration date : 18. 11. 08

Návrat nahoru Goto down

[AFFLI] Affliction Warlock Empty Re: [AFFLI] Affliction Warlock

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru